top of page

Change Assessment

Inleiding

Projecten leiden altijd tot verandering, maar niet iedere verandering vraagt om een projectmatige aanpak. Met het Change Assessment maken we inzichtelijk of uw organisatie klaar is voor de aanstaande verandering. Tevens geven we aanbevelingen over de noodzakelijk randvoorwaarden om de verandering te laten slagen. 

Wat krijg je

Het Change Assessment bevat:

- Intakegesprek

- Interviews

- Marktanalyse

- Adviesrapport

- Presentatie

Afronding

Het Change Assessment wordt in concept opgeleverd en gepresenteerd. Na de presentatie volgt het definitieve rapport.

Praktische info

Doorlooptijd

Het Change Assessment wordt in zes weken opgeleverd.

Werkwijze

Voorafgaand aan het Change Assessment wordt een intakegesprek met de opdrachtgever georganiseerd. Na dit gesprek zijn de belangrijkste stakeholders bekend en worden de interviews gepland.

Randvoorwaarden

Medewerking van de belangrijkste stakeholders.

Kosten

€ 5.499,-

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

IMG_4795.jpg
bottom of page