top of page

Change Dashboard

Inleiding

Door de verandering als proces te borgen in een dashboard, wordt het resultaat van de verandering voor de organisatie tastbaar, meetbaar en blijft dit geborgd voor de toekomst. Gedurende het gehele veranderingstraject wordt de toegevoegde waarde van de lopende projecten gespiegeld aan de strategie van de organisatie. Zo is de realisatie van de bedrijfsstrategie wekelijks te volgen.

 

Wat krijg je

De scenario analyse bevat:

- Intakegesprek 
- Informatie inventarisatie
- Stroomlijnen rapportagestructuur
- Concept dashboard
- Workshop
- Presentatie

 

Afronding

Het change dashboard wordt in concept opgeleverd en gepresenteerd. Na de presentatie volgt het definitieve rapport.

Praktische info

Doorlooptijd

Het change dashboard wordt in zes weken opgeleverd.

Werkwijze

Na het intakegesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande informatie. Deze wordt verrijkt en aangevuld met wensen. Daarna volgt een eerste concept + een advies met indicatoren. 

Randvoorwaarden

Medewerking van de belangrijkste stakeholders.

Kosten

€ 9.999,-

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

IMG_4795.jpg
bottom of page