top of page
Een fiets optillen

Gedrag en Cultuur

Twee woorden onlosmakelijk met verandering verbonden zijn. Woorden die super belangrijk zijn maar als je er in een organisatie er naar vraagt, beleeft iedereen dit op zijn eigen manier.

Gedrag is een van zichtbaarste elementen van cultuur en wordt gevormd door normen, waarden, omgangsvormen en persoonlijkheden in een organisatie. Daarbij is gedrag intrinsiek en extrinsiek te beïnvloeden.

Iets ingewikkelder ligt dat bij cultuur. Dit wordt gevormd door de groep, maar wordt vooral ook in stand gehouden door een groep. Het biedt houvast en zekerheid en er ontstaat weerstand op het moment dat er aan de omgangsvormen wordt getornd. 

Vanuit ChangeBees begeleiden we gedrag en cultuurtrajecten voor organisaties. We werken daarbij vanuit de elementen vertrouwen en de geldende normen en waarden en we gaan samen op zoek naar de tegenstrijdigheden. Die kunnen zitten in personen of de onderlinge relatie tussen groepsleden.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan vooral contact met ons op. 

Lees meer 

bottom of page