top of page
IMG_4795.jpg

Planningssessie


Inleiding

Het belangrijkste onderdeel van een project, maar vaak onderschat. Dat leidt er toe dat een project in de praktijk vaak meer dingen raakt dan in het plan beschreven. Ter inspiratie en ter voorbereiding op het maken van een goed projectplan wordt met de belangrijkste stakeholders een planningssessie georganiseerd. De belangrijkste stakeholders zijn in dit geval niet de managers of leiders van de partijen die gaan bijdragen, maar de mensen die dagelijks het werk doen en de verandering gaan ondergaan. 

 

Wat krijg je

De scenario analyse bevat:

- Intakegesprek
- Twee workshops
- Presentatie

Afronding

De planningssessie wordt afgesloten met een evaluatie.

Praktische info

Doorlooptijd

Idealiter 2 weken

Werkwijze

Voorafgaand aan de planningssessie wordt een intakegesprek met de opdrachtgever georganiseerd. De aanwezigen en de rolverdeling voor de planningssessie worden besproken

Randvoorwaarden

Medewerking van de belangrijkste stakeholders.

Kosten

€ 999,-

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

bottom of page