top of page
Open leerboek in bibliotheek

Automotive in de AchterhoekFerro techniek is opgericht in 1933 en groot geworden in de emailleerindustrie. Het bedrijf ontwikkelt verwarmingselementen voor huishoudelijke en industriële producten. Vorig jaar is Ferro Techniek benaderd door de automotive-industrie voor het leveren van onderdelen die ondersteunen bij het verwarmingen van elektrische auto’s.


Achtergrond

Ferro Techniek heeft een voorstel gedaan voor de levering van verwarmingselementen in elektrische auto’s. In traditionele brandstofauto’s is de verwarming gekoppeld aan de verbrandingsmotor. Omdat de verwarmingstechniek in elektrische auto’s anders werkt en er nog niet veel bedrijven op de markt zijn die een oplossing kunnen bieden, is Ferro Techniek genomineerd om te wereldwijd verwarmingselementen te mogen leveren voor een aantal grote bekende automerken. De automotive-industrie is nog vrij nieuw voor Ferro Techniek en daarom staat de organisatie voor een flinke uitdaging. Ferro Techniek heeft met de automotive-industrie de mogelijkheid gecreëerd om de omzet in vijf jaar te verdubbelen.


ChangeBees is gevraagd om het gehele traject te coördineren waarbij de focus ligt op de installatie van een nieuw volautomatische productielijn, de certificering van het proces en de werkwijze, de afstemming met de klanten en het organiseren van de capaciteit zodat ook andere producten geproduceerd blijven worden.


De doorontwikkeling van de toepassingen van de technieken gebeurt op het hoofdkantoor in Gaanderen. Verder heeft Ferro Techniek fabrieken in Hongarije en in China en is onderdeel van de Otter Controls Group. De automatische lijn is besteld bij een leverancier in China waar de Otter Group al vaker zaken mee heeft gedaan.


Het project

Om focus op het project te krijgen is een stuurgroep ingericht. Twee keer per week werd een projectoverleg georganiseerd waarbij de voortgang ten opzichte van de planning werd besproken. Om de projectgroep te laten focussen op de afgesproken werkzaamheden, werd de afstemming met de klant zo veel mogelijk door de leden van de stuurgroep en ChangeBees gedaan. De acties hieruit werden meegenomen in het projectoverleg. Op die manier ontstond er een situatie waarbij de experts konden blijven focussen op hun werkzaamheden. De nadruk voor ChangeBees lag echt op het managen van de wensen van de klant, de vertaalslag hiervan naar de experts en het bewaken van de voortgang van het hele project.


Randvoorwaarden

Vanaf dag 1 zijn we parallel aan de projectwerkzaamheden gestart met het organiseren van de borging van de projectwerkzaamheden. Zo is de R&D afdeling gesplitst, is de positie van werkvoorbereider ingevuld, is een change-procedure operationeel geworden en heeft ChangeBees telkens als het juiste moment daar was een stap terug gedaan. Na 9 maanden is in overleg met de stuurgroep besloten om onze rol af te bouwen. Dat voelde dubbel omdat de schwung er goed in zat, maar het ook logisch was dat de organisatie en haar mensen zelf de verantwoordelijkheid naar zich toetrok.


Resultaat

Terugkijkend op een uitdagende periode bij dit prachtige bedrijf in de Achterhoek kunnen we constateren dat de automatische lijn is geïnstalleerd, geoptimaliseerd en in productie genomen. Wekelijks worden duizenden elementen aan de automotive-industrie geleverd en levering aan bestaande klanten (niet automotive) gaat ook gewoon door. Ook zijn de organisatorische wijzigingen goed ingebed en is zelfs invulling gegeven aan de vormgeving het organisatorisch advies dat in de laatste stuurgroep is besproken. Dit heeft de organisatie na ons vertrek zelf opgepakt.


Wil je meer weten over deze casus en onze rol? Neem dan contact op met ons of met Mark Wessels van Ferro Techniek.

bottom of page