top of page
Open leerboek in bibliotheek

IPMA-training in 2022!

De Project Academie, keurmerkopleider van IPMA-NL, heeft ons gevraagd de training IPMA D/PMO door te ontwikkelen naar een praktische PMO training, waarop we natuurlijk ja hebben gezegd. Echt top om in samenwerking deze inhoud verder door te ontwikkelen en gezamenlijk aan te bieden!

Eind februari zijn Myrthe Westerhout en Joost Lodeweges als trainers weer gestart met een tweede enthousiaste groep cursisten IPMA D/PMO.

Vanuit diverse organisaties hebben deelnemers zich aangemeld om de theorie van het projectmanagement volgens IPMA onder de knie te krijgen. IPMA staat hierbij voor International Project Management Association en is als vereniging actief in 59 landen. IPMA is het enige internationale PM certificeringsprofiel dat zich richt op de integrale competentieontwikkeling van projectprofessionals. Het profiel besteedt evenwichtig aandacht aan de ontwikkeling van vakvaardigheden, persoonlijk leiderschap en omgevingsbewustzijn


Projecten, programma’s en portfolio’s zijn tegenwoordig een algemeen geaccepteerde wijze waarop organisaties het werk organiseren en zo verandering proberen te realiseren.

Een goed functionerend Project Management Office (PMO) is hierbij spil in de organisatie. Door het creëren van een totaaloverzicht van de activiteiten, het opleveren van betrouwbare managementinformatie, heldere (project)governance en duidelijke wederzijdse verwachtingen draagt het PMO aan de algehele batenrealisatie van de organisatie.


In samenwerking met de Project Academie hebben Myrthe en Joost de theorie van het PMO gekoppeld aan de uitgangspunten van IPMA. Zo ontstaat er een praktisch ingestoken training gericht op het Project Management Office.

In 8 dagdelen ontwikkel je jezelf in drie competentiegebieden:

1. Vakbekwaamheid

2. Persoonlijk leiderschap

3. Omgevingsgevoeligheid.


In 8 dagdelen ontwikkel je jezelf aan de hand van de thema’s die in onze training in aar voren komen:

1. Projecten in staande organisaties;

2. Persoonlijk leiderschap;

3. Het project op de kaart zetten;

4. Verbinding maken met anderen;

5. Projectinrichting;

6. Projectbeheersing;

7. Programma’s Portfolio’s en professionalisering;

8. Wetten en interne regels;

9. Examentraining.


Na deze training hebben de cursisten een samenhangend inzicht in theorie en praktijk, waar je als beginnend projectmanager of ervaren PMO mee te maken krijgt in projecten. Ook zijn de deelnemers hierna voldoende opgeleid om te kunnen opgaan voor hun IPMA-certificaat. In het najaar staat een nieuwe trainingsronde op het programma!

Dan geven we IPMA D/C aan de post-doctorale opleiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Als je ook interesse hebt in het volgen van een IPMA-training dan kun je rechtstreeks Myrthe of Joost benaderen, kijken op https://deprojectacademie.nl of een bericht sturen naar info@changebees.nl.


Dan nemen wij contact met je op. Myrthe Westerhout (06 30443844) Joost Lodeweges (06 18119846)

bottom of page