top of page

Quick Scan

Inleiding

Stagneert de voortgang van een project? Vaak wordt dan gekeken naar de projectmanager, echter heeft deze beperkt invloed op de voortgang van het project. Met de Quick Scan kijken we naar het speelveld waarbinnen het project moet worden gerealiseerd. We kijken naar randvoorwaarden, het functioneren van de stuurgroep, de afstemming met de leverende partijen en de samenwerking met de toekomstige gebruikers. 

 

Wat krijg je

De scenario analyse bevat:

- Intakegesprek
- Interviews
- Adviesrapport
- Presentatie

Afronding

Het Quick Scan wordt in concept opgeleverd en gepresenteerd. Na de presentatie volgt het definitieve rapport.

Praktische info

Doorlooptijd

De Quick Scan wordt in zes weken opgeleverd.

Werkwijze

Voorafgaand aan de Quick Scan wordt een intakegesprek met de opdrachtgever georganiseerd. Na dit gesprek zijn de belangrijkste stakeholders bekend en worden de interviews gepland.

Randvoorwaarden

Medewerking van de belangrijkste stakeholders.

Kosten

€ 1.499,-

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

IMG_4795.jpg
bottom of page