top of page
IMG_4795.jpg

Scenario Analyse

Inleiding

Voor ieder project zijn er meerdere aanpakken te bedenken. Met de scenario analyse worden de verschillende aanvliegroutes inzichtelijk gemaakt, inclusief de impact op de organisatie op het moment dat het project wordt overgedragen aan de lijn. Per scenario worden de randvoorwaarden en de succesfactoren inzichtelijke gemaakt.

 

Wat krijg je

De scenario analyse bevat:

- Intakegesprek

- Interviews

- Marktanalyse

- Adviesrapport

- Presentatie

Afronding

Het adviesrapport wordt in concept opgeleverd en gepresenteerd. Na de presentatie volgt het definitieve rapport.

Praktische info

Doorlooptijd

De scenario analyse wordt in zes weken opgeleverd.

Werkwijze

Voorafgaand aan de analyse wordt een intakegesprek met de opdrachtgever georganiseerd. Na dit gesprek zijn de belangrijkste stakeholders bekend en worden de interviews gepland.

Randvoorwaarden

Medewerking van de belangrijkste stakeholders.

Kosten

€ 1.499,-

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

bottom of page