top of page
Een fiets optillen

Strategie

 

Een strategie zorgt voor duidelijkheid en richting in een organisatie. Idealiter dragen projecten bij aan de realisatie van de strategie. We zien vaak dat organisaties moeite hebben bij het duidelijk verwoorden van een strategie of dat ze zaken doen die helemaal niet bij de strategie passen. 

Een heldere strategie geeft ook richting aan een project. Hoe groter de organisatie hoe vaker het dilemma dat er tussen projecten een keuze moet worden gemaakt aangaande geld of de inzet van kritieke resources. Dan kan een heldere strategie een kapstok zijn waarop keuzes tussen projecten worden gemaakt.

Ook kan een heldere strategie bijdragen aan de scope bepaling van een project. De scope is doorgaans een lastig onderwerp. Een te krappe scope zorgt vaak voor een slechte borging in de lijn, een te ruime scope zorgt vaak voor vertraging in het project. Een heldere strategie kan dan uitkomst bieden.

 

Bij ChangeBees faciliteren we strategievormingstrajecten. Samen met de sleutelfiguren in de organisatie stellen we op een leuke en doeltreffende manier de strategie vast. Wat we ook doen is de pragmatische stap naar wat dat betekent voor de dag van morgen. Wat gaan we doen, en vaak lastiger, wat gaan we dus niet meer doen. 

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan vooral contact met ons op. 

Lees meer 

bottom of page