top of page

Verandering & Weerstand


Inleiding

De training Verandering & Weerstand is een vaardigheidstraining waarin de deelnemers meer inzicht krijgen in de achtergronden van verandering en weerstand. 

 

De training

De training is opgebouwd van grof naar fijn, waarbij gestart wordt met veranderingen in de samenleving en het nut en het bestaansrecht van organisaties. Omdat organisaties worden gevormd door mensen wordt daarna in gegaan op organisatiecultuur en op welke manieren organisaties met verandering om gaan. Beide onderwerpen sluiten af met een intervisie oefening.

Daarna volgt een uiteenzetting van het ontstaan van weerstand maar ook over het nut van weerstand. In de basis ontstaat weerstand uit betrokkenheid, alleen is het niet altijd even makkelijk om dit te uiten of om hier mee om te gaan. In dit onderdeel wordt de commitment ladder besproken en wordt in gegaan op de relatie tussen verandering en weerstand. Ook dit onderdeel is voorzien van twee oefeningen.

Het laatste onderdeel van de training gaat over communicatiestijlen en gedrag. Nu helder is op welke manier verandering en weerstand tot stand komen en op welke manier dit kan worden herkend, is de volgende stap om hier mee om te gaan. Daarvoor maken de deelnemers tijdens de training een test, waarmee inzicht wordt verkregen in de eigen communicatiestijl. Omdat gedrag een indicator van een communicatiestijl is, volgt een oefening waarin wordt ervaren hoe te communiceren vanuit een andere communicatiestijl.

Ter voorbereiding wordt de deelnemers gevraagd om een casus te bedenken waarin verandering en weerstand een belangrijk onderwerp was/ is. Gedurende de dag worden er momenten ingebouwd om deze casussen of in tweetallen of in de groep te bespreken.

Iets voor jou?

Na de training hebben de deelnemers meer inzicht in de totstandkoming van verandering en het nut van weerstand. Ook hebben ze meer inzicht in hun eigen rol en invloed tijdens veranderingsprocessen. Ook leren ze hoe ze met verandering en weerstand kunnen omgaan en op welke manier ze deze onderwerpen kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.
 

Praktische info

Doorlooptijd

1 trainingsdag

Tijden

van 9 tot 16 uur


Aantal deelnemers 

van 4 tot 10
 

Locaties 

Nijmegen, Utrecht, Zeist, Groningen, Eindhoven


Online? 

Liever de training online volgen. Dat kan ook!

Kosten

€ 695,- exclusief BTW (inculsief catering). Na de training ontvang je een certificaat van deelname. 

Tien redenen waarom je ChangeBees betrekt bij organisatieveranderingen:

  1. Wij leren mensen in organisaties om te gaan met veranderingen. 

  2. Wij durven buiten gebaande paden te denken.

  3. Een project is voor ons een middel om een organisatiedoel te halen.

  4. Per opdracht wordt het beste team samengesteld bestaande uit interne en externe professionals. 

  5. De inhoud en de aanpak van het project wordt altijd gepresenteerd in meerdere scenario's. 

  6. Vanaf de eerste dag wordt gestart met de borging van het resultaat.

  7. Voor de borging gaan de voorgestelde interventies vaak verder dan alleen het project.

  8. De kwaliteit van ons werk is leidend.

  9. ChangeBees heeft een groot netwerk van professionals met expertise en ervaring in programma-, project- en verandermanagement.

  10. Wij zorgen voor een duidelijke link tussen projecten en strategierealisatie

IMG_8738.jpg
bottom of page