top of page
Fiets Race

Visie

 

Veel organisaties hebben moeite met veranderen. Soms spelen er teveel veranderingen op hetzelfde moment, of mist een visie over de baten waardoor veranderingen niet voldoende worden gefaciliteerd. Ook zien we regelmatig dat managers veranderingen opleggen. Deze managers stimuleren nieuw gedrag op een extrinsieke manier. Dan lijkt een verandering een gezamenlijk traject en controleerbaar, op de lange termijn is deze werkwijze niet bestendig.

 

Kijken we naar de intrinsieke onderbouwing van veranderen dan doet iedereen dat op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Die eigen wijze en dat tempo zijn volgens ons niet op te leggen, maar wel te faciliteren. En als je dat op een juiste manier doet, ontstaat er momentum en een versnelling voor de verandering.

 

Daarbij is het onderwerp van de verandering belangrijk, maar voor de acceptatie van ondergeschikt belang. Het eenduidige verhaal, de gevolgen voor de organisatie en de acceptatie per individu zijn vele malen belangrijker. 

 

ChangeBees begeleidt verandertrajecten, leert mensen om te gaan met veranderingen en helpt organisaties en mensen in organisaties bij de begeleiding en borging van veranderingen. Dat doen we op een pragmatische en eenvoudige wijze, waarbij ons uitgangspunt de vertaling van een strategie naar de werkvloer is. Na een eerste analyse stellen we een stappenplan op met concrete projecten. Deze projecten leveren resultaten op en met die resultaten, wordt nieuw gedrag gefaciliteerd. De som van de resultaten en het nieuwe gedrag is wat wij een verandering noemen. Op die manier zorgen we voor de verbinding met de strategie.

 

Iemand die werkt via ChangeBees snapt deze uitgangspunten en kijkt verder dan het beoogde resultaat. Achter deze persoon staat een team van professionals die elkaar aanspreken, aanvullen en eigenzinnig genoeg zijn om het beste in elkaar naar boven te halen. We werken met plezier en streven er naar dit elke dag uit te stralen.

bottom of page